U klubu nema predaha

Zakljuèci sa sjednice IO kluba

Ponedjeljak, 17.03.2014.
Pregledano 7172 puta
Zakljuèci sa sjednice IO kluba
IO je danas na redovitoj svojoj sjednici raspravljao o poduzimanju mjera za podizanjem razine kvalitete kluba na još viši nivo. Rasprava je imala nekoliko kljuènih pravaca a ukratko æemo izvjestiti o onim najvažnijim.


  • u klubu su uoèeni neki propusti u organizaciji utakmica te su dogovoreni koraci za poboljšanje funkcioniranja sektora koji je zadužen za organizaciju utakmica


  • redarska služba æe sukladno propisima o organizaciji utakmica a koje podliježu i propisima o organizaciji javnih skupova provoditi nadzor te osiguravati uvjete za primjenom istih


  • IO kluba je posebno ukazao na èinjenice da je u svim objektima koji služe za prodaju osvježavajuæih napitaka nužno provoditi propisane mjere za takva dogaðanja, a najvažnije je da se strogo zabranjuje toèenje i iznošenje piæa ili napitaka izvan objekata u za to propisanoj ambalaži. Stoga æe se na svim javnim utakmicama bez obzira radi li se o seniorima ili školi nogometa inzistirati na pridržavanju propisa da se sva piæa poslužuju iskljuèivo u plastiènim èašama


  • zakljuèeno je takoðer da se poveæanjem broja posjetitelja angažira i dodatna redarska služba koja bi bila u prièuvi za sluèaj potrebe, a sve u cilju preventive za stvaranje dodatnih sigurnosnih mjera za sve gledatelje na stadionu.


  • IO je osim poboljšanja organizacije slijedeæih utakmica usvojio i obaveze i odgovornosti klupskih sektora upravljanja a na temelju istih æe se sukladno buduæim strukturnim i organizacijskim poslovima u klupskim sektorima imenovati i osobe koje æe zadovoljavati potrebne kriterije


  • IO kluba je jednoglasnom odlukom izabrao direktora marketinga a na temelju prijedloga komisije Kluba koja je bila zadužena za obavljenjem razgovora sa kandidatima koji su u svojim molbama zadovoljili kriterije koje je klub tražio, a osim kvalifikacija najvažniji kriterij je bio iskustvo na traženim poslovima. Ime osobe æe se objaviti  nakon što svi kandidati i službeno zaprime odluku IO.


Važno je napomenuti da je unutar svih èlanova IO konstatirano veliko zadovoljstvo interesom javnosti nakon uvjetne objave o moguæem zatvaranju istoène tribine. U Gorici se više neæe osvrtati na glasne komentare pojedinaca na utakmicama jer oni jesu dio "nogometnog folklora", ponekad uveseljavaju prisutne i bez takvih komentara nogomet ne bi bio nogomet niti bi navijaèi bili navijaèi. Nitko nije savršen, pa tako ni IO kluba kroz razine upravljanja ne donosi savršene odluke, isto tako IO æe si dozvoliti poziciju konstatacije da nije dobro pojedinaèno prozivanje mladih igraèa od ljudi koji se deklariraju navijaèima kojima je stalo do kluba. Tim više što je klub u svim prošlim situacijama upravo tim pojedincima uvijek bio na raspolaganju, a ovo nije ni prvi ni drugi puta veæ se uèestalo ponavlja prozivanjem razlièitih imena. Gorica je razvojna sredina, dovoljno smo ukljuèeni u sve društvene programe i segmente razvoja, da æemo društveno tolerirati ponašanje koje ne prelazi granicu vrijeðanja, kojeg ni u subotu nije bilo. Razvojni put mladog igraèa ovisi o mnogim èinjenicama, a u mnogim situacijama je vrlo važna podrška s tribina. Sporno za sve u klubu je da neke stvari nikad ne dolaze same. Danas je to staklena boca u ruci i neprimjerno dovikivanje, sutra æe se dogoditi da æe upravo ta boca završiti u terenu - a to je ono što se ne smije dogoditi i na æemu æe klub ustrajati. Ne zbog igraèa, trenera ili ostalih koji sjede u izvršnom odboru veæ i zbog svih roditelja i djece koju želimo vratiti na nogometne terene.

Nismo ranije objavljivali, ali Gorica je od prošlog tjedna i službeni sponzor udruge Debra - Djeca leptiri. Napravili smo prvi korak i želimo i dalje aktivnije sudjelovati ne samo u tom projektu, veæ i u projektima institucija za djecu sa posebnim potrebama i u našem gradu i regiji. Upravo na temelju takvih aktivnosti Gorica æe i ostale poticati na donacije, te æe do kraja prvenstva na svim službenim utakmicama kod istrèavanja seniori Gorice nositi majice udruge Debra - Djeca leptiri te svojim gestom pozivati i ostale klubove, sportaše i naše navijaèe da se ukljuèuju u takve projekte. Donesena je i odluka da se na temelju aktivnosti nekih udruga koje djeluju humanitarno u našem gradu Gorica i financijski ukljuèi u program pomoæi obiteljima stradalim u posljednjoj poplavi te æe i u tom smijeru Klub uplatiti odreðena financijska sredstva.

Oni koji znaju èitati izmeðu redaka shvatit æe da je nogometni navijaè dio jedne velike obitelji koja živi s klubovima za koje navija i èije igraèe bodri. Kad to shvatimo, moæi æemo svi zajedno pogledati i šire od omeðenog terena i lopte koja skaèe unutar njega. Nogomet je pokret, netko je jednom lijepo rekao, nogomet je društvena djelatnost, a svaki navijaè u klubu stvara sliku o svom klubu i momèadi izvan tih linija zelenog travnjaka. Klub nije lako voditi, isto tako nakon napornih treninga ili priprema nije jednostavno pružiti maksimum na terenu, a da bi i ona nogometna izvedba koju navijaèi oèekuju bila idealna mnogo se toga mora poklopiti. Upravo zato ponekad je važnije i sa tribine prije nego što se prenose negativne vibracije prosuditi o svim segmentima i detaljima koji su važni za opæi dojam. S druge strane isto tako je važnije od poruke koju šaljemo osvrnuti se oko sebe i pogledati koliko nas ljudi s odobravanjem prati u našim namjerama a koliko se ljudi distanciralo od nas zato jer želimo na tribini ostaviti dojam. Kad poznajete ljude koji to rade, kad se to poèinje ponavljati tad shvatite da se to radi namjerno i da tu prijateljstva s Klubom nema i da je nemoguæe ostvariti "klik" izmeðu Kluba kao institucije i pojedinca da uvjerimo i druge da se kroz nogomet i posjete stadionima uvjere u brojne pozitivne stvari koje samo zajedno možemo napraviti.

Klub je i na tom putu otvorio vrata svim prijateljima da i dalje bez naplate ulaza propagira sve dobro u nogometu, a na utakmici pout ove sa Zagrebom svjesno se odrièemo prihoda i veæeg od dvadeset tisuæa kn nebismo li zajedno promicali vrijednosti sporta. Upravo iz svih ovih razloga u Klubu su itekako svjesni da æe svim ovim mjerama osigurati svima jednake i motivirajuæe uvjete za daljnje posjete utakmicama na našem gradskom stadionu uz poštivanje propozicija za organizaciju sportskih natjecanja.