Održana redovna godišnja Skupština

Petak, 04.07.2014.
Pregledano 7503 puta
Foto galerija
Foto galerija
Održana redovna godišnja Skupština
Gorica je prema tradiciji nakon završetka proljetne sezone odradila i izvještajnu godišnju Skupštinu. Skupštini je nazoèilo 23 od ukupno 29 zastupnika, a osim skupštinara sjednici su nazoèili i zamjenik župana Zagrebaèke županije Rudolf Vujeviæ, gradonaèelnik Velike Gorice Dražen Barišiæ, predsjednik gradskog vijeæa Tomo Vidoviæ, èlan IO HNS-a Stjepan Merkaš, direktor reprezentacija Zorislav Srebriæ, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Velike Gorice Goran Kovaèiæ, predsjednik NS Velike Gorice Željko Mihalj i instruktor nogometa pri NS Velike Gorice Stjepan Grðan, predstavnici Udarnika - Filip Gabelica, predsjednik i Ivica Krmpotiæ, sportski direktor. Svi nazoèni su rijeèima pohvale okarakterizirali proteklu sezonu i zaželjeli klubu daljnje uspjehe i ispunjenje planova. predstavnici HNS-a bisli su oduševljeni sinergijom kluba i èelništva grada, a gradonaèelnik i zamjenik župana te svi ostali govornici su najavili daljnju potporu klubu koji najveæi dio proraèuna troši za razvoj mladih i ulaganje u infrastrukturu. 

Po prvi puta na skupštini je prikazan video materijal koji je predoèio cjelokupni rad kluba tijekom 2013. godine u svim podruèjima djelovanja – seniorskoj momèadi, nogometnoj školi, struènom kadru, natjecanjima i trenažnim procesima, infrastrukturi i financijskom poslovanju, umjesto èitanja pisanih izvješæa u. Ovaj naèin prezentacije rada izuzetno je bio dobro prihvaæen od strane èlanova skupštine i nazoènih gostiju što su u svojim izlaganjima i istaknuli.

Skupština kojom je predsjedavao njen predsjednik Ervin Kolarec jednoglasno je usvojila sva izvješæa i programe rada i financijskog poslovanja. Brojni govornici istaknuli su velike pohvale na rezultate kluba koji su zaista izuzetni za izvještajno razdoblje a za koje su zaslužni prije svih i Grada i Županije zbog financijske pomoæi ali i svi nazoèni èlanovi skupštine te klupska uprava.